Min kropp är mitt fängelse, min hjärna är den som bestämmer över mig och en djävulsk på axeln min jag bara vill putta bort till intet. 

Jag är isolerad,  jag är ensam. Själen äro tom av känslor jag önskar att jag hade. 

Ingen att anförtro sig till, ingen som där är i de våta eller de torra.